ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ

วันที่ 18  มีนาคม  2562  งานสาธารณสุขฯ อบต.ภูหลวง  ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 18-03-2019 15:59:33


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology