ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

กองช่างตรวจสอบการก่อสร้างฯ

กองช่าง  อบต.ภูหลวง ออกตรวจสอบการเทคอนกรีต งานก่อสร้างถนน หมู่ 2 บ้านหนองนกเขียน  ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัยType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 17-04-2019 11:27:31


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology