ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาตภัยฯ

นายมนตรี  กรกิ่ง  นายก อบต.ภูหลวง  พร้อมด้วยงานป้องกันฯ , กองช่าง  ออกตรวจสอบบ้านเรือนของราษฎรในพื้นที่ตำบลภูหลวง เนื่องจากเหตุวาตภัยType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 22-04-2019 12:13:25


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology