ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

กองการศึกษาฯ  อบต.ภูหลวง  ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ภูหลวง ทั้งหมด 3 ศูนย์  เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 23-05-2019 11:44:27


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology