ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการประชาสัมพันธ์ฯ อบต.สัญจร ปี งปม.62 หมู่ 7,8

วันที่  22 พฤษภาคม  2562  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด  ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ อบต.(อบต.สัญจร)  ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านหนองกก หมู่ 7 และบ้านหนองหว้า หมู่ 8 เพื่อเป็นการพัฒนาการให้บริการประชาชน  รังฟังความคิดเห็นของประชาชน  และเป็นการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ อบต.ภูหลวง ให้มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 23-05-2019 12:06:52


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology