ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ร่วมงานถวายพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกฯ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ท่ี่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระราชเพลิงศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก  ณ  วัดอัมพวัน  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมาType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 17-12-2015 13:50:22


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology