ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ ประจำปี 2562

ในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562  งานป้องกันฯ  อบต.ภูหลวง  จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลภูหลวง

อัพเดทเมื่อ : 05-06-2019 15:51:25


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology