ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมร่วมกับสำนักงานพัฒนาภาค 5 เพื่อกำหนดจุดในการบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2559

งานป้องกันฯ อบต.ภูหลวง ร่วมประชุมกับสำนักงานพัฒนาภาค 5  เพื่อกำหนดจุดในการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุด (ปีใหม่) ปี 2559Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 17-12-2015 13:52:55


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology