ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2562

อบต.ภูหลวง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)  ประจำปี 2562 โดยผการตรวจประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 30-07-2019 14:42:40


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology