ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

งานสภาฯ  อบต.ภูหลวง  ดำเนินการจัดประชุุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2562  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 (ขั้นรับหลักการ)Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 14-08-2019 14:28:14


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology