ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

อบต.ภูหลวงตั้งจุดบริการวันหยุดฯปีใหม่ ปี 2559

อบต.ภูหลวง ตั้งจุดบริการประชาชนบริการ เนื่องในวันหยุดเทศกาล ปีใหม่ ประจำปี  2559 ระหว่างวันที่  29  ธันวาคม  2558  ถึงวันที่  4 มกราคม  2559 ณ  บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 14-01-2016 10:59:20


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology