ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญยาเสพติดฯ

งานป้องกันฯ  อบต.ภูหลวง  ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ภายในตำบลภูหลวง Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 30-08-2019 14:15:14


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology