ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราชฯ

วันที่ 23  ตุลาคม  2562  คณะผู้บริหาร  พนักงาน  อบต.ภูหลวง  ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช  ณ  ที่ว่าการอำเภอปักธงชัยType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 24-10-2019 10:36:02


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology