ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมสามัญ ประจำปี งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลภูหลวง

วันพฤหัสบดี ที่ 31  ตุลาคม  2562  งานสภาเด็กและเยาวชนตำลภูหลวง  จัดประชุมสามัญ ประจำปีฯ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเข้ามาใหม่ ให้ครบตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฯ  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 31-10-2019 11:14:18


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology