ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่  7 มกราคม  2559  ส่วนการศึกษาฯ  จัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติและโครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส  ร่วมกับสำนักงานพัฒนาภาค  5  โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง  ๆ  มากมาย  อาทิเช่น  การแสดงของนักเรียนในเขตตำบลภูหลวง  การแจกขนมเด็ก  ๆ  การแสดงของทหาร  เช่น  การโชว์ขับรถยนต์วิบาก  และในงานนี้  ส่วนการศึกษาฯ  ก็ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ให้กับนักรเียนในเขตตำบลภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 14-01-2016 11:11:40


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology