ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

เปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ฯ

นายมนตรี   กรกิ่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง  เปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดีด้วยหัวใจ  ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกเขียน  ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัย  Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 08-11-2019 12:00:44


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology