ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

พ่นหมอกควัน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 8

งานสาธารณสุขฯ  อบต.ภูหลวง  ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อระงับการระบาดของโรคไข้เเลือดออกType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 11-11-2019 14:34:54


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology