ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชาคมขอขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหนองกก หมู่ 7

อบต.ภูหลวง  ร่วมกับสำนักงานพัฒนาภาค 5 ทหารพัฒนา  ดำเนินการประชุาคมขอขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหนองกก หมู่ที่ 7 เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 13-11-2019 09:24:10


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology