ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

พ่นหมอกควันระงับโรคไข้เลือดออก หมู่ 2

งานสาธารณสุขฯ  อบต.ภูหลวง  ดำเนินการพ่นหมอกควัน บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 2 และโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี  เพื่อระงับการระบาดของโรคไข้เลือดออกType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 22-11-2019 13:23:53


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology