ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

กองช่างควบคุมงานก่อสร้างโครงการฯ

กองช่าง  อบต.ภูหลวง  ลงพื้นที่ควบคุมงานก่อสร้างโครงการต่าง  ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 04-12-2019 14:50:36


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology