ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

กิจกรรม 5 ส.

อบต.ภูหลวง  ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน  ตามนโยบาย  5 สType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 04-12-2019 15:04:31


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology