ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

อบต.ภูหลวง อำนวยพื้นที่ในการตากข้าว

อบต.ภูหลวง  อำนวยความสะดวกพื้นที่ในการตากข้าว ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 04-12-2019 15:35:57


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology