ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ส่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนฯ

งานป้องกันฯ  อบต.ภูหลวง  ดำเนินการลงพื้นที่ในเขตตำบลภูหลวง ให้บริการส่งน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 17-01-2020 11:33:29


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology