ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

กิจกรรมโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"

อบต.ภูหลวง  ดำเนินการตัดหญ้า  เก็บขยะ  ทำความสะอาดถนนสายหลัก  ถนนสายรอง  ถนนในหมู่บ้าน  ตามหนังสือสั่งการ  การดำเนินโครงการ  "โคราชเมืองสะอาด  เก็บกวาดทั้งจังหวัดฯType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 23-01-2020 11:08:47


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology