ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

กิจกรรมรณรงค์งดการเผาในที่โล่งฯ

อบต.ภูหลวง  ดำเนินกิจกรรมรณรงค์การเผาในที่โล่ง  เผาเศษวัชพืช  ตามหนังสือ  การดำเนินโครงการ  "โคราชเมืองสะอาด  เก็บกวาดทั้งจังหวัด"Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 23-01-2020 11:19:40


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology