ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันฯ

คณะกรรมการชุดที่  1  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน  และโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคีType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 31-01-2020 09:28:21


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology