ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมคณะกรรมการ สปสช.อบต.ภูหลวง

วันที่ 31 มกราคม  2563  งาน สปสช.อบต.ภูหลวง  จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแจ้งสถานการณ์การเงินของงบประมาณ ปี 2563 พร้อมกับอนุุมัติกิจกรรม/โครงการType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 04-02-2020 11:15:24


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology