ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ศูนย์เด็กฯ ทำบุญวันมาฆบูชา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ภูหลวง (บ้านหลุมเงิน)  นำเด็ก ๆ  ทำกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา  ณ  วัดปอแดง  ต.ภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 07-02-2020 14:00:28


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology