ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

กองช่างตรวจสอบอาคาร ห้องเช่าฯ

กองช่าง ลงพื้นที่ร่วมกับปลัดอำเภอปักธงชัย , สาธารณสุขอำเภอ  ตรวจสอบอาคาร  ห้องเช่า  รีสอร์ท ในพื้นที่ตำบลภูหลวง  อ.ปักธงชัยType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 13-02-2020 09:06:15


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology