ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนฯ

คณะครูจากโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี  ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน สำหรับสายชั้นอนุบาล ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ภูหลวง (บ้านหลุมเงิน)Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 14-02-2020 11:16:26


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology