ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

กิจกรรม "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"

อบต.ภูหลวง  ดำเนินการจัดกิจกรรมตัดหญ้า  เก็บขยะ  ทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้้านในตำบลฯ  ตามโครงการ  "โคราชเมืองสะอาด  เก็บกวาดทั้งจังหวัด"Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 24-02-2020 11:47:48


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology