ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

งานบุคลากร  สำนักปลัด  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563  จำนวน  2  ตำแหน่ง  ดังนี้  ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างทั่วไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 26-02-2020 11:47:24


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology