ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

กิจกรรมคัดแยกขยะธนาคารรีไซเคิลฯ

อบต.ภูหลวง  ดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะธนาคารรีไซเคิลใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย  ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด  เก็บกวาดทั้งจังหวัด"Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 26-02-2020 14:03:44


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology