ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

โครงการป้องกันฯ Covid-19

อบต.ภูหลวง  จัดอบรมโครงการป้องกันฯ Covid-19  และอบรมวิทยากร ครู ก. จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายประชาชนในเขตตำบลภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 13-03-2020 14:16:05


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology