ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ส่งน้ำในค่ายทหารฯ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563  รถบรรทุกน้ำดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ นำน้ำสำหรับบริโภค ส่งในค่ายทหารพรานปักธงชัย  เพื่อใช้ในการฝึกทางยุทธวิธีของทหารพรานType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 18-03-2020 14:13:21


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology