ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

นายกฯประสานงาน อบจ.นม.ขอเครื่องจักรซ่อมแซมถนนฯ

นายมนตรี   กรกิ่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง  ประสานขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  มาปรับปรุงถนนในตำบลภูหลวง หมู่ที่ 2,9 และหมู่ที่ 10Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 03-02-2016 12:05:29


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology