ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

สำรวจบ้านพังจากเหตุวาตภัยฯ

งานป้องกันฯ พร้อมกับกองช่าง อบต.ภูหลวง  ออกสำรวจบ้านพังในเขตพื้นที่ตำบลภูหลวง เนื่องจากเหตุวาตภัยฯType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 08-04-2020 09:59:04


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology