ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

มอบสิ่งของช่วยเหลือเหตุวาตภัยฯ

นายมนตรี   กรกิ่ง  นายก อบต.ภูหลวง  พร้อมด้วย นายบุญช่วย  กระจายกิ่ง   รองนายกฯ และผู้นำชุมชน  มอบสิ่งของช่วยเหลือเหตุวาตภัย  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลภูหลวงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 13-04-2020 11:44:22


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology