ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ปลูกผักสวนครัว ตามโครงการสนับสนุนขับเคลื่อนหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

ผูู้บริหาร และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ร่วมทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัว  เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามโครงการสนับสนุนขับเคลื่อนหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 12-05-2020 11:20:29


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology