ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

อบต.ภูหลวงศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย

อบต.ภูหลวง  จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงาน  ลูกจ้าง สมาชิกสภา  อบต. และผู้นำชุมชน ระหว่างวันที่ 26-30  มกราคม  2559  ณ จังหวัดเชียยงราย  Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 03-02-2016 13:13:25


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology