ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออกฯ

งานสาธารณสุุขฯ อบต.ภูหลวง  ลงพื้นที่ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 10 ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 28-05-2020 11:34:16


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology