ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ลงพื้นที่รางวัดสะรน้ำบ้านหนองกกฯ

กองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ดิน สาขาปักธงชัย  ลงพื้นที่บ้านหนองกก หมู่ที่ 7 เพื่อรางวัดสระน้ำบ้านหนองกกType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 28-05-2020 11:36:32


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology