ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

วางท่อน้ำเข้าสระน้ำบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 3

นายมนตรี  กรกิ่ง  นายก อบต.ภูหลวง  , นายสุพร  วงศ์ณรัตน์  ปลัด อบต.ภูหลวง  พร้อมด้วยพนักงาน อบต.ภูหลวง  ผู้นำชุมชุนและชาวบ้านหนองกระุ่ม ดำเเนินการวางท่่อน้ำ เพื่อนำน้ำเข้าสระน้ำบ้านหนองกระุท่ม  หมู่ที่ 3 เป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 05-06-2020 09:48:18


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology