ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ

นายมนตรี  กรกิ่ง  นายก อบต.ภูหลวง , นายสุพร  วงศ์ณรัตน์  ปลัด อบต.ภูหลวง  ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ  นายประพัฒน์  โพธสุธน  เพื่อเปิดโครงการโคเนื้อและปลูกหญ้าเลี้ยงวัวType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 15-06-2020 13:40:31


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology