ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

กิจกรรมจิตอาสา

อบต.ภูหลวง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลภูหลวง ดำเนินการจัุดกิจกรรมจิตอาสา "การกำจัดผักตบชวา  และวัชพืชในอ่างประปาหลุมเงิน  ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมาType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 08-07-2020 09:17:44


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology