ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

อบต.ภูหลวงออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

อบต.ภูหลวง  ออกดำเนินการพ่นหมอกควันตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งรอบนี้ถึงคิวของบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3  และบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 9Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 03-02-2016 13:24:39


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology