ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ซอมไฟฟ้าสาธารณะฯ

กองช่าง นำโดย นายสัญญา  เฉียงจะโปะ  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  และนายฉัตรธวัช  วันกิ่ง ปฏืบัติงานกู้ชีพฯ  ลงพื้นที่หมู่ 6 บ้านหลุมหิน และบ้านโนนแดง หมู่ 1 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้กับชาวบ้าน Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 14-07-2020 15:40:51


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology