ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563  สภา อบต.ภูหลวง  กำหนดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 17-08-2020 15:45:38


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology