ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท.ประจำปี 2563 (LPA)

อบต.ภูหลวง  ดำเนินการรับการตรวจประเมินประเมินประสิทธิภาของ อปท. ประจำปี 2563 (LPAป  ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563  Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 17-08-2020 15:49:34


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology