ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมคณะกรรมสนับสนุนแผนพัฒนาฯ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักปลัด  อบต.ภูหลวง  ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณายกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 28-08-2020 10:55:37


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology